Citologija

Određivanje polnog ciklusa kuje

Pregled sperme/semena

Makroskopska ispitivanja: zapremina, boja, konzistencija, prisustvo stranih materija

Mikroskopska ispitivanje: ukupna i progresivna pokretljivost spermatozoida, broj spermatozoida u dozi/mL, procenat živih i mrtvih spermatozoida, procenat morfološki promenjenih, identifikacija defekta na spermatozoidima, HOS test rezistencije spermatozoida)

Određivanje broja somatskih ćelija u mleku