Specijalističke studije

IV godina
šifra predmeta   semestar tip predmeta   P V SIR ESPB
14C1405 Kontrola reprodukcije i zdravlja životinja II stručno aplikativni izborni 60 30 60 10