Istorijat

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o je osnovana 1938. kao Bujatričko-porodiljska klinika, dok je sa radom otpočela 1940. godine. Prvi upravnik bio je dr Mile Rajčević. Krajem 1948. izdvojena je kao samostalna fakultetska jedinica pod nazivom Klinika za porodiljstvo, sterilitet i v.o sa prvim upravnikom dr Novakom Varenikom. Upravnici odnosno šefovi Katedre:

Prof. dr Novak Varenika            1948-1956

Prof. dr Petar Drača                  1956-1970

Prof. dr Božidar Marković          1970-1974

Prof. dr Vasilije Miljković          1974-1984

Prof. dr Jordanilo Vujošević       1984-1989

Prof. dr Gojko Mrvoš                  1989-1996

Prof. dr Tihomir Petrujkić          1997-2000

Prof. dr Vojislav Pavlović           1996-1997, od  2001-2015

Prof. dr Slobodanka Vakanjac    2015-

Klinika za porodiljstvo je među prvima počela izvođenje poslediplomske nastave i održala više kurseva i seminara za stručnjake iz oblasti suzbijanja steriliteta, mastitisa i primene veštačkog osemenjavanja. U dosadašnjem radu Katedra učestvuje u izvođenju poslediplomske nastave iz zdravstvene zaštite goveda, svinja, ovaca, malih mesojeda i kopitara.

Naučni i stručni rad Katedre vezan je za problematiku etiopatogeneze, dijagnoze, terapije i suzbijanja polnih i drugih infekcija domaćih životinja. Uvođenjem laboratorijskih metoda za dijagnostiku Trichomonas genitalis-a dovela su do uspešnog suzbijanja ove najraširenije koitalne infekcije goveda. Radom prof. dr Olujić prvi put je otkrivena Campilobacter fetus u Srbiji kod goveda, a u Jugoslaviji kod ovaca, kao i Treponema hyodyseneriae (uzročnike dizenterije svinja), Brucella melitensis i Brucella ovis ( uzročnici aborusa ovaca i koza).

Značajan doprinos Katedra je dala u unapređevnju metoda veštačkog osemenjavanja domaćih životinja, metoda transplatacije embriona u govedarstvu, usavršavanju savremenih akušerskih operacija. Na Katedri se tokom dugog niza godina uspešno izučava primena hormona i hormonski aktivnih supstanci. Radom na rešavanju problema vezanih za mastitise goveda stvorena su dva tipa vakcina u svrhu terapije i imupofilakse.

Poslednjih godina Katedra uspešno radi na problemu suzbijanja brojnosti pasa i mačaka lutalica na teritoriji grada Beograda, sprovodeći akcije besplatne sterilizacije.