Osnovne studije

IV godina
šifra predmeta   semestar tip predmeta P V ESPB
14И4О03 Porodiljstvo, sterilitet i v.o. 1,2 obavezni 8 7 12.5
  V godina
šifra predmeta   semestar tip predmeta P V ESPB
14И5И01 Klinička patologija i terapija socijalnih životinja 1,2 obavezni izborni 5 8 13
14И5И02 Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja 1,2 obavezni izborni 5 8 13
  VI godina
šifra predmeta   semestar tip predmeta P V ESPB
16И6И01 Klinička patologija i terapija socijalnih životinja 1,2 obavezni izborni 8 16 24
16И6И02 Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja 1,2 obavezni izborni 8 16 24

Prezentacije online predavanja

02.04.2020. Fiziologija i patologija mlečne žlezde http://kpsivo.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/04/mastitis-on-line.pdf

PREZENTACIJE SA VEŽBI

1 VEŽBA

1a VEŽBA

2 VEŽBA

3 VEŽBA

4 VEŽBA

5 VEŽBA

6 VEŽBA

6a VEŽBA