Velike životinje

Klinički pregled

Specijalistički pregled

Ultrazvuk

Veštačko osemenjavanje

Upravljanje polnim ciklusom farmskih životinja

Dijagnostika i praćenje graviditeta

Porođaj

Carski rez

Kastracija

Fetotomija

Ekstripacija posteljice

Hormonalne terapije, Indukcija i supresija polnog žara

Prekid neželjene trudnoće

Sedacija, lokalna anestezija, opšta anestezija, epiduralna

Hirurgija

Operativni zahvati i terapija tumora reproduktivnog trakta

Specijalističko mišljenje

Izdavanje recepta i potvrda