Mikrobiologija

Izolacija i identifikacija mikroorganizama iz krvi, mleka, reproduktivnog trakta, urina

Određivanje ukupnog broja m.o. u uzorku

Antibiogram