Male životinje

Klinički pregled

Specijalistički pregled

Ultrazvuk

Veštačko osemenjavanje

Upravljanje polnim ciklusom malih životinja

Dijagnostika i praćenje graviditeta

Porođaj

Carski rez

Sterilizacija mačaka i pasa

Hormonalne terapije, Indukcija i supresija polnog žara

Prekid neželjene trudnoće

Transfuzija krvi

Sedacija, lokalna anestezija, opšta anestezija, epiduralna

Hirurgija

Operativni zahvati i terapija tumora reproduktivnog trakta

Eutanazija i zbrinjavanje leša

Specijalističko mišljenje

Izdavanje recepta i potvrda